• INGEBORG ROMMENS, HR en Management Support •
  06 30 39 85 43 of stuur een mailtje via de contactpagina of klik hier om uw email te openen.

 • U bezoekt mijn internetsite https://esencia-support.nl voor informatie. Bij nadere interesse doet u een aanvraag voor een kennismakingsgesprek. Daarbij laat u online sporen na en/of u laat persoonlijke gegevens achter.

  ESENCIA SUPPORT, gevestigd in Bergen op Zoom, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Mijn contactgegevens:

  HOME


  Bergen op Zoom
  Ingeborg Rommens
  M 06 30 39 85 43

  Persoonsgegevens die ik verwerk

  ESENCIA SUPPORT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van uw persoonsgegevens die ik voor mijn administratie verwerk:

  – Voor- en achternaam
  – Bedrijfsnaam en adresgegevens
  – Telefoonnummer
  – E-mailadres

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

  De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@esencia-support.nl, dan verwijder ik deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
  ESENCIA SUPPORT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  – Het afhandelen van uw opdracht(en) en betaling(en)
  – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
  – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  – Om goederen en/of diensten bij u af te leveren

  Geautomatiseerde besluitvorming

  ESENCIA SUPPORT neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ESENCIA SUPPORT) tussen zit.

  Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

  Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Concreet: de digitale gegevens van bestaande klanten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatste opdracht. De gegevens van potentiële klanten worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  ESENCIA SUPPORT verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Cookies, of vergelijkbare technieken

  ESENCIA SUPPORT gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. ESENCIA SUPPORT gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst ‘het systeem’ cookies die uw surfgedrag bijhouden. Bij uw eerste bezoek aan onze website bent u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ESENCIA SUPPORT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om uw beschikbare persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@esencia-support.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ik/ESENCIA SUPPORT wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe ik persoonsgegevens beveilig

  Ik/ESENCIA SUPPORT neem(t) de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@esencia-support.nl